Gebruik en onderhoud van noodkleding in noodgevallen

Op 24 september 2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad de ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2015 over interventiekleding.

Algemene informatie over deze circulaire:

informatie over de civiele beveiliging: gebruik en onderhoud van noodkleding in noodgevallen;
op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): Richtlijnen voor gebruik en onderhoud interventiekledij brandweer.
Over hetzelfde onderwerp (met name de inventaris, de 3 kleurcodes volgens de staat en het logboek van de uitrusting), had deze BeSWIC-website reeds het artikel « Gebruik en onderhoud van noodkleding van de brandweer » gepubliceerd.

Hieronder vindt u enkele details over de volgende onderwerpen:

Globale informatie over de veiligheid en gezondheid van brandweerlieden (inclusief verhoogd risico op kanker);
Vermindering van de blootstelling door goede hygiënepraktijken in België en in het buitenland (inclusief een chronologisch overzicht);
Specifieke reinigingstechnieken voor brandweeruitrustingen;
Risico’s verbonden aan CO2.
Wereldwijde informatie over veiligheid en gezondheid van brandweerlieden
De afgelopen jaren heeft de pers melding gemaakt van een verhoogd risico op kanker bij brandweerlieden. Deze aandacht volgt de blootstellingssituaties tijdens de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten. Een zoekactie op de trefwoorden « exposure », « brandweerlieden » en « 9/11 » geeft u al de mogelijkheid om veel informatie te vinden. De volgende artikelen in het Engels zijn interessant:

Brandweerman World Trade Center Reactie van de brandweermanager op het World Trade Center
NIOSH Brandweerkankeronderzoek (PDF, 2,20 MB)
NIOSH: Brandweerlieden met een groter risico voor Kankers
Actie ondernemen tegen kanker bij de brandweer (PDF, 530 kB, 530 kB)
De website van de Direction générale Sécurité civile biedt een overzicht van verschillende studies die werden uitgevoerd rond het thema van een verhoogd risico op kanker tijdens brandbestrijding: Ministeriële Omzendbrief van 14 augustus 2015 over noodkleding.

De volgende documenten geven ook een overzicht van de beroepsrisico’s van brandweerlieden:

Noodhulpdiensten: een literatuuroverzicht over veiligheid en gezondheidsrisico’s op het werk
Onderzoek naar rook als beroepsrisico bij de brandweer; een literatuurreview
Vermindering van blootstelling door goede hygiënische praktijken
Het risico van blootstelling kan worden verminderd door goede hygiënische praktijken. Een van de maatregelen bestaat uit het periodiek reinigen van de interventiekleding. Hier volgt een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen, zowel in België als in het buitenland, van dit lang onderschatte probleem.

België
Tijdens het academiejaar 2010-2011 presenteerden David Giuliani en Karen D’Hamer in het kader van hun opleiding tot preventieadviseur/arbeidsgeneesheer een eindstudie over de « Biomonitoring van brandweerlieden na branden en interventies ».

Op 25 oktober 2012 werd in Florival een studiedag georganiseerd, met bijdragen van onder andere Luc D’Hondt over de gezondheid van de brandweerman en Kenny De Wolf over « Uw gezondheid na een brand ». Voor het eerst werd een bijdrage geleverd aan de gezondheid van de Belgische brandweerlieden.

Op 10 december 2014 werd in een presentatie van de heer Tommy Verminck op een forum over brandweerdiensten gewezen op de kortere levensverwachting van brandweerlieden.

Hierdoor is alles in een stroomversnelling geraakt en hebben verschillende partners in 2015 dit signaal aangegrepen om het publiek bewust te maken van dit thema en actie te ondernemen. Dit stond op de agenda van de gemeenteraden en er werd zelfs een parlementaire vraag gesteld:

Kamervraag van 23 februari 2015: « Brandweerlieden. – Blootstelling aan giftige stoffen en een kortere levensverwachting »;
Op de website van sp.a-Gent: CO2 reiniging brandweerpakken van belang voor de gezondheid van de brandweerlui;
Op de website van de pvda/ptb: Antwerpse brandweer investeert 600.000 euro in nieuwe interventiekledij;
Brandweerman: een gevaarlijk beroep?;
artikel « Hygiëne in brand (PDF, 527 kB) » van Karel Lambert dat gepubliceerd werd op verschillende websites en brandweerbladen;
campagne « Vuur over = buiten gevaar », gelanceerd op 28 april 2015, ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, meer informatie over het:
« Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) – Openbare Diensten »: Brandweermannen sterven jongle!
Brandweervereniging Vlaanderen (BVV): Campagne « Samen voor meer veiligheid »;
Civiele veiligheid: Vuur over = buiten gevaar?
gids voor de controle van de brandbestrijdingskleding voor basisinterventie (BIT), april 2015: Controle van BIT FIRE (PDF, 4.08 MB);

Brandweer actie in Bree

De bevolking kan rekenen op zo’n 18.000 leden van de vrijwillige en professionele brandweer, verdeeld over 34 reddingszones, en de Brusselse brandweer. U kunt te allen tijde contact opnemen met de brandweer voor dringende hulp op het alarmnummer 112. Als de situatie niet dringend is, is het beter om via het eigen telefoonnummer naar de noodgevallenzone te bellen.

Voor niet-noodbrandbestrijding in geval van storm of overstroming, bel 1722 (verbinding is extern), als er geen levensgevaar bestaat. De FOD Binnenlandse Zaken zal bij storm of overstroming het telefoonnummer 1722 activeren. Het doel van nummer 1722 is om de congestie in 112 alarmcentrales te verlichten en niet om mensen die in levensgevaar verkeren onnodig te laten wachten. De lijnen zullen minstens een uur voor de storm of de storm open zijn. De activering van 1722 zal altijd via de media worden aangekondigd.

De missies van de brandweer omvatten ook:

brandbestrijding
ambulancedienst in noodsituaties
bij verkeersongevallen, om mensen die vastzitten in voertuigen vrij te laten
om de openbare weg vrij te maken na een ernstig ongeval…
in geval van overstromingen, ontploffingen, instortingen, enz.
tijdens kleine veelvoorkomende problemen: mensen geblokkeerd in liften, enz.
Brandweerlieden hebben ook een belangrijke preventieve taak.